289629611 5298441973556562 8571657857187732495 n

月輪與凱克|香港鸚鵡|寵物攝影推薦|Petpetpet寵物攝影頻道

今日兩位主角分別係月輪同凱克,近年香港越黎越多人養,究竟有咩特別魅力吸引咁多新手加入呢?