80253A44 9100 42B7 8FCB C2C1E261A608

【鸚鵡都影樓攝影】葵花鸚鵡|petpetpet寵物攝影頻道

講起寵物攝影一般都會想起貓貓狗狗,但有冇諗過原來鸚鵡都可以與主人產生極強的互動而且影出嚟嘅效果不比貓貓狗狗可愛!!今日我哋就嚟睇吓兩隻走地雞第一次嚟到葵芳影樓進行寵物攝影的情況。